Nogmaals: de keurtuin achter Keizersgracht 361-369

In Binnenstad 170 meldden wij dat tot onze vreugde de Amsterdamse rechtbank het besluit van Burgemeester en Wethouders om alsnog een parkeervergunning te verlenen voor het terrein achter Keizersgracht 361-369, had vernietigd. De appellanten, waaronder onze vereniging, werden in het gelijkgesteld en moeten van de gemeente het gestorte griffierecht terugkrijgen - wat tot op heden niet gebeurd is. De kopers van de appartementen in het gerenoveerde kantoorgebouw gaan nu, op hun beurt, in hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zij hebben elk een ton betaald voor een parkeerplaats die zij niet mogen gebruiken en eisen vernietiging van het vonnis van de rechtbank. In hun beroepschrift dat ons door de Raad van State met verzoek om een reactie werd toegezonden, komen we de passage tegen: "De inrichting van het binnenterrein blijft hetzelfde, het is niet zo dat er een stukje keurtuin opeens wordt weggehaald. Die keurtuin was er niet en is er niet, er was en blijft een bestraat stuk grond met parkeerplaatsen. Ook het aantal parkeerplaatsen blijft identiek."
De advocaat die dit stuk opstelde, schijnt niet te (willen) begrijpen dat het woord "keurtuin" niet betekent dat het hier om een keurig beplante tuin zou gaan, maar dat het gaat om de open erven in de huizenblokken van de grachtengordel die volgens oude, nooit ingetrokken bepalingen moeten worden aangelegd en onderhouden als tuinen. In de periode 1900-1964 is daar nogal eens de hand mee gelicht met illegale of gedoogde bedrijfsbebouwing en parkeergelegenheid, maar bij bestemmingswijziging van de huizen wordt het voorschrift weer van kracht. In dat geval gaat het om een keurblok met een belangrijke historische achtergrond (zie het artikel van dr. Pieter Fischer over de lusttuin van Cromhout). De stelling van deze appellanten zou tot de consequentie leiden dat van overheidswege vastgestelde bestemmingsbepalingen niet meer bestaan, zodra een eigenaar baat heeft bij een verkeerd gebruik. Dan krijgen de terugtredende overheid en het marktbeginsel toch wel een heel vals paars kleurtje!

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 172, sept. 1998.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.