Reconstructie: mag dat?

Volgens de ambtelijke dogmatiek moet de bovenstaande vraag ontkennend worden beantwoord. Reconstructie in de monumentenzorg is verboden, niet-subsidiabel, zelfs oneerlijk. De Raad voor Cultuur, waarin onlangs enkele bestaande adviesraden bij elkaar geschoven zijn, heeft een advies uitgebracht aan staatssecretaris Nuis over het ontwerp-Besluit Rijkssubsidiƫring Restauratie Monumenten 1997.

Daarin lezen wij: "Als onder 'reconstructie' mede het 'vervangen' van versleten onderdelen wordt begrepen, is sprake van miskenning van hetgeen zich sinds jaar en dag bij het restaureren van monumenten afspeelt. Er doen zich telkens situaties voor, waarbij een zekere mate van reconstructie onvermijdelijk is. Ook kan het gewenst zijn, dat soms een 'gat' wordt opgevuld op een reconstruerende wijze. Dat geeft uiteraard geen vrijbrief om naar hartelust te reconstrueren, maar het aan de andere kant in alle gevallen uitsluiten van het subsidiƫren bij reconstructies gaat de Raad bepaald te ver. Een genuanceerde en integere benadering, afhankelijk van de situatie en de daarin aan de orde zijnde cultuurhistorische waarden, verdient de voorkeur."

Dat is nu precies, wat in dit tijdschrift altijd is bepleit. Ook verder is het advies een lezenswaardig stuk. De ontwerp-subsidieregeling wordt een gekunstelde en overwichtige constructie genoemd, die kan leiden tot gemarchandeer en competentiegeschillen tussen gemeenten en provincies, waarbij het belang van de te restaureren monumenten uit het zicht verdwijnt. Curieus is voorts dat onder het advies de handtekening staat van de voorzitter, J. Jessurun, dezelfde die als hoofdambtenaar op het ministerie de eerste verantwoordelijkheid draagt, niet alleen voor het omstreden ontwerp-besluit, maar voor het hele rampzalige decentralisatie- en afbraakbeleid van de laatste vijftien jaar, waarover in het ad- vies zulke hartige kanttekeningen worden geplaatst.

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 160, okt. 1996)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.