Gaten vullen door een verkeerde tandarts

In het verslag van de inspraakavond op 24 juni in de Rode Hoed over het plan van aanpak voor 19 locaties in de Westelijke Grachtengordel lezen wij: "De aanwezigen in de zaal zijn unaniem tegen (blijkt na een stemming in de zaal) de schetsontwerpen van de architecten Claus en Kaan. Vrijwel alle schetsontwerpen oogsten hoongelach. De ontwerpen worden als volstrekt niet passend geacht voor de monumentale binnenstad. Daarnaast vertonen de gevelbeelden geen relatie met de belendingen...".
Herenstraat
30-32
Wolvenstraat
23
Prinsengracht
453
Bergstraat
6
Korsjespoort-
steeg 25
Herenstraat
28-30-32
Herenstraat
36
Berenstraat
26-28-30

De vertegenwoordiger van Amstelland Vastgoed, de projectontwikkelaar die drie jaar geleden door de gemeente voor deze opgave was ingeschakeld, zegde toe "de architectenkeuze voor deze projecten ter discussie te stellen. De aanwezigen hebben een duidelijk signaal gegeven".
Het is niet eerlijk voor het hoongelach, waartoe overigens alle aanleiding bestond, alleen te verwijzen naar de architecten. Hun eerste opgave was een studie naar praktische woningindelingen op overwegend kleine percelen. Blijkbaar heeft in hun program van eisen elke verwijzing ontbroken naar het toch algemeen erkende toetsingscriterium dat een nieuw gebouw zou moeten passen in het historische stadsbeeld. Ook voor de projectontwikkelaar is dat nauwelijks van belang. Het gaat hem om investering en rendement. Zelfs naar het Welstandstoezicht kan nog niet worden verwezen, want het betreft schetsontwerpen, geen uitgewerkte ontwerpen die al ter beoordeling aan de commissie zijn voorgelegd, laat staan goedgekeurd.
De verantwoordelijkheid voor de botte onverschilligheid jegens de oude stad die uit de schetsen spreekt, berust in de eerste plaats bij de ambtelijke Rayongroep Westelijke Grachtengordel. Het enige argument is dat de binnenstad een bijdrage moet leveren in de woningproductie. Het worden, dat is duidelijk, dure koopwoningen, waarvoor goedkope woonruimte en kleine bedrijven, zoals buurtverzorgende of gespecialiseerde winkels, worden weggesaneerd, en dat is nu juist de bedrijvigheid, waar de binnenstad veel van haar levendigheid aan dankt. Zelden is de al vele malen gesignaleerde "verkokering" van het bestuursapparaat op een zo onheilspellende wijze gedemonstreerd. Monumentenzorg? Beschermd stadsgezicht? Werkgelegenheid? Goedkope woningen? Toeristische attractie?
Aan dat soort geleuter heeft de rayongroep geen boodschap. Daar zijn andere loketten voor. Drie jaar geleden is er een studierapport over de aanpak van deze locaties opgesteld; dat is door de vorige gemeenteraad aanvaard en nu gaan we gewoon verder op de verkeerde weg. Het gaat om productiecijfers en erfpachtcanons.
Het Amsterdam-overleg heeft een uitvoerige brief aan de gemeenteraad geschreven, waarin wordt voorgesteld Stadsherstel om medewerking te vragen. Datzelfde was op 24 juni al door verschillende woordvoerders op de inspraakavond gevraagd. De rayongroepvoorzitter antwoordde dat er overleg was gevoerd met Stadsherstel, maar Stadsherstel houdt zich niet met grote projecten bezig. Dat is puur gelogen. Er is géén overleg geweest met Stadsherstel, en deze instelling heeft onder meer met het Blaeu Erf en de Waterleidingpanden laten zien dat ze grote projecten goed aankan. Stadsherstel wil echter het historische stadsbeeld herstellen en niet kapot maken. Daarom werd Stadsherstel niet gevraagd, want dat laatste is nu precies, wat de rayongroepvoorzitter wél beoogt.

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 160, okt. 1996)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.