Woonark in Brouwersgracht

Belangrijk precedent

Op 2 augustus 1994 diende voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroepsschrift, dat was ingediend door onze vereniging, de stichting Diogenes en een aantal omwonenden tegen de gemeentelijke beschikking, waarbij een woonark in de Brouwersgracht mocht worden verlengd door toevoeging van een betonnen bak.
De woon-werk-ark op de Brouwersgracht.

Een desbetreffend verzoek van de eigenaar om zijn ark te mogen verbouwen was in 1991 eerst door de gemeente afgewezen. Een jaar later, op 5 november 1992, werd dat besluit ingetrokken, met de motivering dat de oorspronkelijke lengtemaat van 24 meter niet zou worden overschreden. Die oorspronkelijke lengtemaat, waarvoor in 1991 ligplaatsvergunning was afgegeven, bedroeg echter 21,7 meter. Tegen die ligplaatsvergunning was trouwens ook een beroep aangetekend, waarover nog niet is beslist.
Inmiddels heeft de eigenaar van de woonark annex werkplaats zijn verbouwing voltooid: het is een enorm gevaarte, te lang, te breed en te hoog volgens de voorschriften, en storend in de toch al propvolle Brouwersgracht.
De afdeling bestuursrechtspraak besliste: a) het beroep is gegrond, b) het 'gedoogbesluit' van 5 november 1992 wordt vernietigd, c) het verzoek van de gemeente om toepassing van de Algemene Wet bestuursrecht wordt afgewezen, d) de gemeente wordt veroordeeld tot de kosten van het geding.
Bij elkaar een duidelijke terechtwijzing. De slordigheid, waarmee de gemeente de "wildgroei op het water" tolereert - en zelfs bevordert wanneer woonarken ergens in de weg liggen bij openbare werken -, is in strijd met "het in het algemeen rechtsbewustzijn levende beginsel van behoorlijk bestuur". Een belangrijk precedent.

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 148, okt. 1994.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.