Wagon-Lits toren

Bestemmingsplan "Westzijde Stationsplein"

Het is toch niet gelukt! Gedateerd 13 november 1991 verscheen het Koninklijk Besluit inzake de beroepen die onze vereniging en de wijkwerkgroep d'Oude Stadt aan 't IJ hadden ingesteld tegen het bestemmingsplan dat de wettelijke basis moet geven aan het inmiddels in uitvoering zijnde kantoor en hotel van Wagon Lits aan het Open Havenfront.
De Wagon Lits-toren

Begin juni zijn de beroepen behandeld in de openbare zitting van de Raad van State. Zoals altijd waren wij onder de indruk van de hoffelijke en grondige wijze waarop de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur inging op de onzerzijds naar voren gebrachte bezwaren. Teleurgesteld zijn wij daarom door de volgende motivering van het K.B: "Het te bouwen hotel zal blijkens de planvoorschriften niet hoger worden dan de hoogte van het aangrenzende Centraal Station. Voorts biedt het plan de mogelijkheid om een kantoortoren te bouwen met een slank uiterlijk. Gelet op de feitelijke situatie vormt het plangebied naar ons oordeel bovendien geen eenheid met de binnenstad van Amsterdam, maar ligt het veeleer in een overgangszone tussen de binnenstad en het lJ, terwijl de bouwmogelijkheden die het plan biedt passen in de stedebouwkundige visie die ten grondslag ligt aan het zogenaamde IJ-oeverproject. Na afweging van alle betrokken belangen, waaronder het belang van de gemeente bij het verhogen van de functionele kwaliteit van het gebied in de omgeving van het Centraal Station, zijn Wij van oordeel dat het voorliggende plan aanvaardbaar is. Mitsdien zijn de beroepen ongegrond."
Het is duidelijk dat wij niet gecharmeerd zijn van het slanke uiterlijk van de kantoortoren in aanbouw, en dat het stationseiland dat deel uitmaakt van het te beschermen stadsgezicht, naar het oordeel van de verenigingen van het Amsterdam-overleg, wél bij de binnenstad hoort. Wij hebben het mogelijke gedaan en Amsterdam heeft een slag verloren.

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 132, febr. 1992)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.