Binnenstad 122

augustus 1990

 • Een kamer in Amsterdam (Roomsch Catholijck Oude-Armenkantoor) - bij voorplaat
 • De diamant terug op Uilenburg - Gassan in gebouw Uilenburg - Lydia Lansink
 • Watervervuiling door woonschepen (Geurt Brinkgreve)
 • Het stadsgezicht beschermd? (symposium -13.9.90)
 • Wat is het lelijkste? (VI) (o.a. Weeshuis - Aldo van Eijck, bloemenmarkt Singel)
 • Normgeving in de Leidsestraat
 • Amsterdamse beeldhouwkunst (III) - Carel Kneulman (geb.1915) (Jan Teeuwisse)
 • Op de bres voor Amsterdam (IV) - Stichting Amsterdams Monumenten Fonds (Geurt Brinkgreve)
 • De premieprenten - een unieke aanbieding
 • Nou hoor je het eens van een ander - H. Knijtijzer
 • Amsterdam Gemeten - Passeerdersstraat 40 (P. Broers)
 • Singel 106 (Hans Tulleners) (Open Monumentendag aankondiging 8 September 1990)
 • De VA/RA strook: een stap verder - Richter Roegholt

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Colofon

De redactie van het verenigingsblad 'Binnenstad' bestaat uit: Wilfred van Leeuwen (hoofdredacteur), Juliet Oldenburger (eindredacteur), Gerrie van Adrichem (vormgever), Guido Hoogewoud en Vincent van Rossem.
De verantwoordelijkheid voor gesigneerde stukken berust geheel bij de auteur.

De meeste foto's in Binnenstad (voor zover niet anders vermeld) zijn gemaakt door fotograaf Maarten Brinkgreve en Roos Aldershoff.

ISSN: 1567-4827