De doelstelling van onze vereniging

Op 19 juni 1979 werden voor notaris mr. RW. van der Ploeg de statuten van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad opnieuw vastgesteld.

Artikel 2, doelstelling, luidt: "Het doel der vereniging is het verbreden van de kennis van Amsterdam, alsmede het stimuleren van activiteiten, gericht op het behoud en het herstel van de historische bebouwing en het stedebouwkundig karakter van de Amsterdamse binnenstad".
In de ruim tien jaren die sindsdien verstreken, is er veel veranderd in de binnenstad. De woonfunctie, waarvan de stedebouwkundigen en de volkshuisvesters dachten dat het een aflopende zaak zou zijn, herleeft zó sterk dat men nu bang is voor het te sterk teruglopen van het aantal arbeidsplaatsen in het Centrum. De monumentale bebouwing langs de grachten loopt geen gevaar meer, tenminste wat de gevels betreft. Andere bedreigingen tekenen zich af: bouwplannen die de schaal van de stad ontwrichten, de onhoudbaar wordende verkeers- en parkeerchaos, de agressieve reclame, de wildgroei van woonarken in de grachten en zo meer, allerlei zaken die van belang zijn voor wat de 'leefbaarheid' wordt genoemd.
Samen met onze oudere zusterverenigingen proberen wij een bijdrage te leveren aan de meningsvorming. 'Leefbaarheid' is een nogal vage, en vooral een voor subjectieve interpretaties vatbare term. Toch meent ons bestuur dat de verruiming van de aandachtsgebieden tot uitdrukking zou moeten komen in het doelstellingsartikel van de statuten.
Op de algemene ledenvergadering in mei zal daarom worden voorgesteld, artikel 2 aldus te lezen: "Het doel der vereniging is het bevorderen van een goed woon- en werkklimaat in de binnenstad van Amsterdam, het ondernemen of stimuleren van activiteiten, gericht op behoud en herstel van de historische bebouwing en het stedebouwkundig karakter van de binnenstad, alsmede het verbreden van de kennis van Amsterdam."

(Uit: Binnenstad 119, okt. 1989)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.