Vrijdag 27 oktober

Op 27 oktober hangt de vlag uit op de historische torens.
Hangt u op deze dag ook de Amsterdamse vlag uit?

Amsterdam Verjaardag 1275-2017

Op 27 oktober 1275 verleende de graaf van Holland, Floris V, een kleine nederzetting bij een dam in de Amstel het recht in Holland handel te drijven, zonder tol te hoeven betalen aan de graaf. Het document is het beroemde Tolprivilege van 1275 dat vroeger in de IJzeren Kapel van de Oude Kerk werd bewaard maar zich tegenwoordig bevindt in de kluizen van het Stadsarchief (zie kader). Het is het oudste bewaard gebleven document waarin Amsterdam wordt genoemd. Dat betekent dat de (geschreven) geschiedenis van Amsterdam begint op 27 oktober 1275. Op 27 oktober bestaat Amsterdam dus 742 jaar.

Elk jaar wordt op 27 oktober de verjaardag van Amsterdam gevierd. De door de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad georganiseerde bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 27 oktober, 's avonds om 20.00 uur in de Zuiderkerk. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst wordt ook dit jaar opgeluisterd door een verjaardagstaart, mogelijk gemaakt door Cees Holtkamp.

De Amsterdam Verjaardag is een openbare bijeenkomst. Introducées zijn welkom.

Geurt Brinkgreve Lezing

De last van een grote erfenis. Amsterdam en het joodse erfgoed

Exterieur van de Portugese Synagoge (foto Wim Ruigrok) Interieur van de Portugese Synagoge (foto Wim Ruigrok)

Het was een waar hoofdpijndossier voor de Amsterdamse politici in de naoorlogse periode: hoe moest de stad omgaan met de talloze synagogen, scholen, huizen en gebouwen die aan joden hadden toebehoord? Na 1945 was de staat waarin veel van dit materiële erfgoed verkeerde zorgwekkend. Niet alleen voor de stad, ook voor de joodse gemeenschap was de omgang met deze 'erfenis' een zwaar en lastig thema. Gevoelens van piëteit, nostalgie en van zakelijkheid en wederopbouwgeest streden om voorrang.
In deze lezing zal de naoorlogse omgang met het joodse erfgoed in Amsterdam worden gereconstrueerd, met daarbij speciale aandacht voor het Jonas Daniël Meijerplein. Wat ooit het centrum was van een vitaal joods leven, werd nu een omstreden plek die als een canvas fungeerde waarop een breed spectrum aan ideeën over de omgang met joods erfgoed werd geprojecteerd. Dat uiteindelijk, in 2012, het Joods Cultureel Kwartier werd geopend, lag aanvankelijk niet voor de hand. De weg daar naartoe was lang en moeizaam en toont de grote dynamiek van de omgang van de stad met het joodse erfgoed. Kennis daarvan is van belang om een relevante agenda te ontwikkelen voor een goede omgang met de 'grote erfenis' van 400 jaar joods Amsterdam.
De Geurt Brinkgreve Lezing wordt gegeven door dr. Bart Wallet. Hij is historicus aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek concentreert zich op de geschiedenis van joden in Nederland. Hij publiceerde onder meer Nieuwe Nederlanders: de integratie van de joden in Nederland 1814-1851 (Amsterdam 2007); Die ons heeft laten leven: de geschiedenis van de Joodse Gemeente Amsterdam [NIHS] 1945-2010 (Amsterdam); Zeeburg: geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714-2014 (Hilversum 2014) en is een van de auteurs van de nieuwe Geschiedenis van de joden in Nederland (Amsterdam 2017).

Het is niet nodig u voor de bijeenkomst op te geven. Er is gratis toegang. Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de koffie en thee en zaalhuur. De consumpties op de borrel na afloop zijn op eigen kosten.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Activiteiten in het Stadsarchief

Het Tolprivilege van Floris V, gedateerd 27 oktober 1275, is op zaterdag 28 en zondag 29 oktober te bezichtigen in de schatkamer van het Stadsarchief (Vijzelstraat). Medewerkers van het Stadsarchief staan dan voor u klaar om tekst en uitleg te geven. Ook is er een lezing door Erik Schmitz, over de Amsterdamse tolbriefjes en tolheffing in het verleden, op beide dagen om 15.00 uur in het Stadsarchief.

Voor de onthulling van het Tolprivilige, op vrijdag 27 oktober om 17.00 uur, dit jaar door André van Duin, zijn de leden van de VVAB uitgenodigd!

Meer informatie:
[Verjaardag van Amsterdam]