Home van de VVAB

NIEUWS

Vereniging reageert op voornemen van Rijk om Paleisgevels bij te kleuren

De vereniging heeft in een zienswijze gereageerd op het voornemen van het Rijk om de Paleisgevels op te knappen en bij te kleuren. Naar het oordeel van de vereniging dient voorrang gegeven te worden aan technisch herstel, o.a. van de voegen, en dienen cosmetische aanpassingen tot een minimum te worden beperkt.
[Meer lezen]

Monumentenorganisaties bezorgd over metroaanleg

Het Genootschap Amstelodamum, de Bond Heemschut en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad vragen in een gezamenlijk raadsadres aandacht voor de gevolgen van de aanleg van de Noord-Zuidlijn voor de monumenten van de Amsterdamse binnenstad.
[Meer lezen]

Vereniging reageert op voorstellen Project 1012

De vereniging heeft schriftelijk gereageerd op de voorstellen met betrekking tot Project 1012. De vereniging steunt de doelstellingen van dit project vanuit het uitgangspunt dat het behoud en herstel van de historische bebouwing en het karakter van de binnenstad gebaat is bij een gezond en duurzaam, tevens veilig en leefbaar binnenstadsmilieu, maar vreest dat de uitwerking teveel neerkomt op het omarmen van grootschalige ontwikkelingen.
[Meer lezen]

Parkeergarage onder Geldersekade van de baan

Het stadsdeelbestuur heeft besloten een ondergrondse parkeergarage te gaan maken onder het Oosterdok. Daarmee is de parkeergarage onder de Geldersekade van de baan, waartegen onze vereniging zich op 8 februari vorig jaar per brief aan wethouder Koldenhof uitsprak. Ook de bewoners van de Geldersekade hebben zich tegen de parkeergarage verzet.
[Meer lezen]

Monumentenvergunning voor sloop Binnengasthuisterrein verleend

Het stadsdeel heeft op 12 januari 2009 de monumentenvergunning aan de UvA verleend om de Rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein te slopen ten behoeve van nieuwbouw. Dat is nog binnen de termijn van de tervisielegging. Op dezelfde dag diende de vereniging een zienswijze in met inhoudelijke en procedurele bezwaren tegen deze monumentenvergunning. Onze zienswijze kan niet door het stadsdeel meegenomen zijn in haar besluitvorming.
[Meer lezen]

Bekijk ook de actuele lijst van brieven aan het stadsdeel en zienswijzen.

[2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]

Wilt u ons steunen? Wordt lid van onze vereniging! Klik dan hier.
Bent u lid en wilt u zich abonneren op onze email-nieuwsbrief? Klik dan hier.


Copyright © VVAB. Teksten en afbeeldingen mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding met link, voor zover geen andere bron wordt vermeld.
 
Home van de VVAB