Bezwaar aangetekend bij Raad van State tegen bestemmingsplan BG-terrein

De tot sloop veroordeelde Theaterschool op het BG-terrein staat op de Rijksmonumentenlijst.

De VVAB heeft bezwaar aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Binnengasthuisterrein e.o. In de uitspraak van 10 oktober 2002 zagen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geen aanleiding aan enig plandeel de goedkeuring te onthouden: het bestemmingsplan werd vrijwel ongewijzigd goedgekeurd. Naar de mening van de vereniging zijn Gedeputeerde Staten niet serieus ingegaan op de naar voren gebrachte bedenkingen.
Het bezwaar wordt ondersteund door het Koninklijk Oudheidkundige Genootschap, het Genootschap Amstelodamum, het Cuypers Genootschap en de Stichting Diogenes. Het Wijkcentrum d'Oude Stadt, de Vereniging VOLBG van het Binnengasthuisterrein en de Initiatiefgroep Burgwallen Zuid zijn eveneens in beroep gegaan bij de Raad van State.

De vereniging vindt dat het bestemmingsplan Binnengasthuisterrein geen beschermend bestemmingsplan is, vereist in een beschermd stadsgezicht. Dat is van belang voor eventuele toekomstige ontwikkelingen op het BG-terrein maar ook voor alle andere eventuele postzegel-bestemmingsplannen die de gemeente Amsterdam in het beschermd stadsgezicht denkt op te stellen om nieuwbouw te realiseren in strijd met het beschermd stadsgezicht. Voorbeelden zijn de bestemmingsplannen voor het Haarlemmerplein-gebiedje waar een bioscoop moet komen en de Slijkstraat waar een plan bestaat voor een school die de hele gevelwand van de straat in beslag neemt. Kortom, het belang van het beroep bij de Raad van State reikt verder dan het BG-terrein alleen.

De door de UvA in de Universiteitsbibliotheek tentoongestelde maquette van Cruz y Ortiz. De nieuwbouw steekt duidelijk uit boven de randbebouwing en is duidelijk te zien vanaf de Kloveniersburgwal (detail van de maquette, gefotografeerd op ooghoogte).

Het door de UvA inmiddels bekendgemaakte ontwerp van een faculteitsbibliotheek op het BG- terrein verandert niets aan de geldigheid van onze kritiek. Een bestemmingsplan legt vast wat mogelijk is in een bepaald gebied. Dat betekent dat als de UvA (of een ander) een groot bouwvolume wil realiseren met een 'hoogteaccent' (een toren van 40 m hoog) en sloop van Rijksmonumenten het bestemmingsplan daartoe een mogelijkheid biedt. In het huidige plan van de UvA is geen sprake van een toren, wel van sloop van Rijksmonumenten, maar zoals gezegd doet dat niet ter zake. Het bestemmingsplan moet het kader aangeven voor toekomstige ontwikkelingen op het BG-terrein. Dat moet op een betere manier gebeuren dan thans het geval is.

(W.S., 6/1/2003)

[Bezwaar bij Raad van State]
[Bedenkingen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland]
[Zienswijze bij het College van B & W van Amsterdam]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.