Raad van State vernietigt bestemmingsplan Binnengasthuisstraat hoek Vendelstraat op onderdelen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 27 september het beroep van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) tegen het bestemmingsplan Binnengasthuisstraat hoek Vendelstraat gedeeltelijk gegrond verklaard en vernietigd. Op 4 januari had de VVAB bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan.
De voormalige Theaterschool (foto Wim Ruigrok)

In 2004 had de Raad van State, na een bezwaar van o.a. de VVAB, het bestemmingsplan Binnengasthuisterrein op onderdelen vernietigd. Het kleinste bestemmingsplan van Amsterdam voor de hoek Binnengasthuisstraat hoek Vendelstraat was daarvan het gevolg. Dat is nu opnieuw op onderdelen vernietigd. Dat betekent dat de voorziening voor een nooduitgang voor de nieuwe faculteitsbibliotheek van de UvA in het gebied geschrapt moet worden.

Zoals bekend wil de UvA op het Binnengasthuisterein een faculteitsbibliotheek bouwen ontworpen door Cruz y Ortiz. De VVAB voert daar al een jarenlange strijd tegen omdat het niet alleen de sloop van Rijksmonumenten betekent maar ook een aantasting van een uniek binnenstadgebied, tevens beschermd stadsgezicht. Onlangs werd de aanvraag voor een sloopvergunning voor de genoemde Rijksmonumenten door het stadsdeel geweigerd omdat het bouwplan nog niet ter visie is gelegd.

(W.S., 29/9/2006)

Meer lezen:
[Bezwaarschrift 4 januari 2006] (PDF bestand)
[Uitspraak Raad van State 27 september 2006]
[Raad van State vernietigt bestemmingsplan op onderdelen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.