Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

De VVAB is er voor iedereen die de binnenstad van Amsterdam ter harte gaat. De binnenstad van Amsterdam heeft achtduizend monumenten en is daarmee één van de meest gave en grootste historische stadskernen van de wereld.

Al vanaf 1975 maakt de VVAB zich sterk voor het behoud van de historische bebouwing, het herstel van het evenwicht tussen wonen, werken en recreëren en de verspreiding van kennis over de Amsterdamse binnenstad (zie onze statutaire doelstelling).

Foto van de week

Opgeblazen rode harten op de Oudezijds Achterburgwal: passend in het beschermd stadsgezicht? (foto Wim Ruigrok) [Eerder geplaatste foto's]

Alternatief plan voor kademuurherstel spaart bomen

De VVAB heeft in een brief aan het gemeentebestuur een alternatief plan voor kademuurherstel aangeboden. In de Methode De Beaufort wordt de fundering van de kademuur hersteld zonder de kademuur zelf te slopen. Daardoor is het mogelijk de bomen te behouden.
[Meer lezen]

Red de bomen bij kademuurvernieuwing

Wie zich bezorgd maakt om het lot van de bomen en de gemeente wil vragen de programmering aan te passen totdat de boombesparende technieken zijn uitontwikkeld, wordt gevraagd de door het comité Westelijke Grachtengordel georganiseerde petitie te tekenen.
[Meer lezen]

Geurt Brinkgreve-bokaal

De nominaties voor de Geurt Brinkgreve-bokaal 2020 zijn bekend. Het gaat onder meer om Felix Meritis, het Chinees hotel en het Citroëngebouw. Hoe de uitreiking van De Prijzen dit jaar gaat plaatsvinden wordt nog bekendgemaakt.
[Meer lezen]

Terrassen in corona-tijd

De tijdelijke terrasmaatregel is verlengd tot 1 maart 2021. Het gaat nu om tijdelijke winterterrassen. Laat ons horen wat u vindt. Wij betrekken uw inbreng bij onze reactie.
[Meer lezen]

Ons' Lieve Heer op Solder

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in een brief aan de Raad museum Ons' Lieve Heer op Solder voorgedragen voor een positie in de Amsterdamse Basisinfrastructuur. Door de beëindiging van de subsidie van het Amsterdamse Fond voor de Kunst (AFK) werd het unieke museum met sluiting bedreigd.
[Meer lezen]

Een pleidooi: 'De wal keert het schip'

Brengt de coronapandemie nu eindelijk de gehoopte omslag in het denken? Verenigingsleden Jaap van Gent, Maarten Kleiweg en Jos Koets schreven een pleidooi, waarin zij een oproep doen aan alle burgers van de stad om hier aan bij te dragen.
[Meer lezen]

Open brief aan de burgemeester

In een open brief aan de burgemeester constateert de VVAB dat er meer nodig is om de stroom van bezoekers die afkomen op de Wallen te beteugelen. Dat kan door de aantrekkingskracht van het gebied te verminderen door drugstoeristen te weren en de raamprostitutie naar binnen te verplaatsen.
[Meer lezen]

Geen groenperkjes op de grachten

In een schriftelijke inspraakreactie op de Groenvisie van de gemeente Amsterdam heeft de VVAB kritiek geleverd op de sluipende komst van groenperkjes op de grachten. Dat is een verkeerde manier van 'vergroening' omdat de grachten een beschermd stadsgezicht vormen.
[Meer lezen]

Leidsekade 100-101

Van de panden Leidsekade 100-101 dreigt het monumentale interieur te worden gesloopt. In het goedgekeurde bouwplan worden 6 woningen vervangen door 18 woninkjes. De VVAB heeft voor deze panden met spoed de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd.
[Meer lezen]

Keizersgracht 318 gekraakt

Het pand Keizersgracht 318 werd op 13 juli 2020 gekraakt. De krakers zeggen dat zij het pand weer bewoonbaar gaan maken. Dat zal niet eenvoudig zijn, want het monumentale pand werd in 2017 inwendig gesloopt en onbewoonbaar gemaakt door de verwijdering van WC's, keukens e.d.
[Meer lezen]

Volksinitiatief om het drugstoerisme te stoppen

Wij brengen bij deze het volksinitiatief Stop het drugstoerisme in Amsterdam onder uw aandacht. Onderteken het volksinitiatief als u het er mee eens bent dat ook in Amsterdam de coffeeshops alleen drugs mogen verkopen aan de eigen inwoners.
[Meer lezen]

Volksinitiatief om het massatoerisme te beperken

Er is een volksinitiatief gestart met een voorstel voor het concreet in de hand houden van bezoekersstromen in Amsterdam in de toekomst. Het initiatief heeft in korte tijd meer dan 20.000 ondertekeningen opgeleverd.
[Meer lezen]

Bouwbord verplicht

Voor verbouwingen in het stadsdeel Centrum, maar ook in West en Zuid, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, is met ingang van heden een bouwbord verplicht.
[Meer lezen]

Meer dan 20 organisaties lanceren gezamenlijk actieplan Stad in Balans

Een grote groep Amsterdamse organisaties heeft gezamenlijk het Actieplan Stad in Balans opgesteld. Met dit Actieplan doen zij concrete en samenhangende voorstellen om de balans in de binnenstad van Amsterdam te herstellen. Het plan werd aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.
[Meer lezen]

VVAB bepleit een totaalverbod voor vakantieverhuur

De VVAB heeft gereageerd op het voorstel om in een aantal buurten de vakantieverhuur (waarbij de hele woning wordt verhuurd aan toeristen en de hoofdbewoner tijdelijk elders verblijft) te verbieden. De vereniging pleit voor een totaalverbod.
[Meer lezen]

VVAB reageert op plan terrassen uit te breiden

Het voorstel om op de Nieuwmarkt één groot gedeeld terras te maken blijkt enthousiast te zijn ontvangen door de burgemeester, maar ook veel kritiek op te roepen. De VVAB roept het stadsbestuur op ervoor zorg te dragen dat de verrassende kwaliteiten van een minder drukke stad behouden en beleefbaar blijven.
[Meer lezen]

[Meer nieuwsberichten]

Doe met ons mee!

Heeft u een hart voor de Amsterdamse binnenstad? Zorg dan dat u ook Vriend van de Amsterdamse Binnenstad bent. Leden ontvangen het rijk geïllustreerde tijdschrift Binnenstad. Ook worden er door de vereniging activiteiten georganiseerd als excursies en dialezingen en de maandelijkse borrel. Door lid te worden, wordt u daarover geïnformeerd.

Nieuwe leden ontvangen een welkomstgeschenk: het boek IJzeren ambitie over het Paleis voor Volksvlijt van Gabri van Tussenbroek.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Beeldbank Prentbriefkaarten

Onze on-line beeldbank bevat de bijzondere collectie prentbriefkaarten van Simon van Blokland. Deze beelden kunnen ook worden besteld.

[Beeldbank]

Volg ook onze Facebook-pagina en discussieer mee.